وبگاه شخصی سید رضا هاشمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
 استرس گرمايي در طيور  سید رضا هاشمی 1384 انتشارات هم میهن 
 فراسنجه هاي خوني در طيور  سید رضا هاشمی و یوسف جعفری آهنگری 1384 انتشارات هم میهن 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 17980
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان