وبگاه شخصی سید رضا هاشمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سید رضا
نام خانوادگي: هاشمی
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: فیزیولوژی دام و طیور
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: hashemi711@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی کشاورزی، علوم دامی  آزاد قائم شهر ایران از 1369 تا 1373 
كارشناسي ارشدمهندسی علوم دام(تغذیه دام وطیور)) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1ز 1382 تا 1384 
دكتريفیزیولوژی طیور دانشگاه پوترا مالزی (UPM) مالزی از 2006 تا 2010  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: گياهان دارويي به عنوان محرك رشد و سلامت در جوجه هاي گوشتي
English: Selected Herbal Plants as Growth and Health Promoters in Broiler Chickens

  تخصص اصلی


فیزیولوژی طیور
1-Heat stress and Oxidative stress
2-Herbal plants and Plant Secondary Metabolites (PSM)
3- Alternatives to Antimicrobial Growth Promoters
4-New Feed Additives
5-Heat-shock proteins (HSPs)آشنايي با زبانهاي خارجي : English


تخصص اصلي :
Poultry Physiology
  بازديد : 17984
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان